Deze week

De meivakantie staat tot en met 7 mei geheel in het teken van de Romeinen. 

De gebouwen, ambachtshuizen, erven en het enge bos in de zes historische tijdperken bezichtig je vrij. De tijden van jagers en verzamelaars, de eerste boeren, inheems-Romeinse tijd, Franken & Vikingen, handel & steden tot aan de Tachtigjarige oorlog komen tot leven komen met Mixed Reality de Tijdkijker! 

Download alvast thuis de Tijdkijker app.

Let op: koningsdag 27 april gesloten.


Boek nu direct je tickets

Ontvang deze per mail. Zonder reserveer-, of bijkomende kosten!

Ontdek de Tijdkisten

Door het hele museum zijn Tijdkisten verstopt. Daarin vind je extra informatie over het tijdperk waarin je je bevindt. De kisten laten meer zien over het leven van alledag: de kleding, het voedsel en de technieken die men beheerste.

Meivakantie: Romeinen!

De hele meivakantie staat preHistorisch dorp in het teken van de Romeinen. Zijn het nou echt rare jongens die Romeinen? Ontdek het zelf! Natuurlijk struin je door oude tijdperken, maar ontdek ook waar eieren zoeken van oorsprong een 'heidens' gebruik is ten teken van de lente.

Doorlopend

  • Romeinse goden
  • Romeins eten
  • Spelletjes
  • Fibula (Romeinse mantelspeld) maken
  • Romeins kampement
  • Legionairstraining

Rondleidingen

  • 12.00, 14.00 & 16.00 uur prehistorie
  • 13.00 & 15.00 Middeleeuwen

Lees meer over de Rare jongens, die Romeinen.

De Tijdkijker

De Tijdkijker brengt je terug middenin historische scène's van 15.000 jaar geleden tot aan de Tachtigjarige oorlog. De Mixed Reality-belevenis combineert Virtual en Augmented Reality. Lees meer of kijk de video