Snuffelen aan de prehistorie

Tijd van jagers en boeren

Exclusief voor het voortgezet onderwijs bovenbouw en onderbouw. Hoe is het om te leven in een tijd zonder winkels? Waarin je álles wat je wilt hebben zelf moet maken? Je kleren, je eten, de bank waar je op zit… In dit programma gaan we aan de slag met de basisvaardigheden van iedere ijzertijdbewoner: we maken vuur met vuursteen en slagijzer en zien hoeveel moeite het kost om alleen al een kopje thee te kunnen zetten!

Lees verder voor meer info


Duik in de prehistorie

Tijd van jagers en boeren

Wat was alles ánders in de ijzertijd! De huizen, bedden, banken en gereedschappen – niks lijkt er meer op nu. Of toch wel? De mensen van 2000 jaar geleden waren niet zo heel anders als wij. Ook zij hielden van een boterhammetje tussen de middag! In dit programma maken we samen brood precies zoals in de ijzertijd. Daarnaast hebben we ook tijd om te spelen.

Lees verder voor meer info


Goedgelovig

Tijd van monniken en ridders

Het geloof speelde 1000 jaar geleden een grote rol in het leven van alledag. De kerk had net zoveel macht als de adellijke heren en arme sloebers moesten voor beiden buigen. Door bedevaarten en trouw kerkbezoek kon je wel de lasten wat verlichten. Hoe ze dat deden? Daar gaan we in dit korte programma mee aan de slag!

Lees verder voor meer info


Ambachten voor gezellen

Tijd van steden en staten

Zo’n 800 jaar geleden ontstonden er steeds meer verschillende beroepen. Sommige mensen waren boer, anderen smid, bakker of schrijnwerker. In dit programma combineren we verschillende ambachten om te werken aan één project: een mooie hanger van mergel. Maar om die te kunnen maken zul je eerst zelf een beitel moeten smeden!

Lees verder voor meer info


Ambachten voor meesters

Tijd van steden en staten

Als je in de middeleeuwen een beroep wilde leren, werd je eerst gezel – een leerling. Als je alle beproevingen van je opleiding doorstaan had, kreeg je je beloning en werd je meester. In dit programma doorloop je eerst het gezellenprogramma. Daarna mag je je verdiepen en ga je met nóg meer ambachten aan de slag!

Lees verder voor meer info


Jouw Tachtigjarige Oorlog!

Tijd van ontdekkers en hervormers

Exclusief voor het voortgezet onderwijs onderbouw en bovenbouw. Als burger, soldaat, adellijke dame of monnik maak jij een realistische ervaring mee in de barre 16e eeuw. Beleef een van de scènes uit de Tachtigjarige Oorlog! In authentieke gebouwen van preHistorisch Dorp of bij jou op school in de klas! 

Lees verder voor meer info